pood & teenused

Teenused

Helisalvestus (muusika, kõne, reklaam)

Heli montaaž

Muusika miksimine

Muusika lõppviimistlemine (master)

Videomontaaž

Helilooming (laul, instrumentalpala, suurvorm)

Muusika arranžeerimine

Noodigraafika (käsikirjade/trükitud nootide uus sissetrükk ja soovikohane vormistamine)

Muusikaõpe:

– helilooming

– arranžeerimine

– viiuli algõpe, pärimusmuusika viiul

– karmoška

– klaver

– (re)harmoniseerimine (klaveripõhine)

– solfedžo

– muusikateooria

– rütmika

Copywriting

Tekstide toimetamine eesti, inglise ja seto keeles

Tekstide tõlkimine eesti, inglise ja seto suunal

Mängude korraldamine:

– Seltskondlik strateegiamäng “12 kuningat” 12 inimesele (6h)

– Algupärane sportmäng Nenex kolmele võistlejale või kolmele võistkonnale

– Mälumäng “Melumäng” veebis või kohapeal

Pood

– “Ülem heli” – kvadrofooniline kuuldemäng õigest ja valest muusikast (CD, 2020) 20€

– “Karmoškaaabits”, kolmas parandatud ja täiendatud trükk 33€

– “Tasuta õnn” (kassett, 2018) 15€

– “Tasuta õnn” (digialbum, 2018) 7€

“Pimedus keldris” (klaveripalade autorikogumik, 2017) 15€

– “Pimedus keldris” (digialbum, 2017) 10€

– Rendi teremin! Moog Theremini 30€/24h. Mis on teremin?