Yo-to, yo-to

Kahele klaverile

Esitab autor

Loo sünnis mängisid rolli teadvuses hoomamatul viisil segunenud kujutluspildid swingist, pimedatest suurlinnatänavatest ja masinlikkusest. Pealkiri – võrdlemisi juhuslik, ent oma võõrapärasuses muusikaga ühtiv – tuleb Star Warsi VI episoodi stseenist, kus parasjagu pantvangiga kaupa tehakse. Tõlkes tähendab see “viiskümmend tuhat, mitte vähem”.

Noot