Introitus

Orchestra and choir

The first chapter of the Requiem.

 

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Igavest rahu anna neile, Issand,
ja igavene valgus paistku neile.
Sulle, Jumal, kõlab kiituslaul Siionis
ja sulle tuuakse ohvriande Jeruusalemmas.
Võta kuulda mu palve,
iga olend püüdleb Sinu poole.
Igavest rahu anna neile, Issand,
ja igavene valgus paistku neile.