Peko päiv

Viiul, karmoška, kitarr, elektroonilised klaasharmoonium ja harf

Muusika Semjon Aasa mälestustel põhinevale ja setode maausust kõnelevale filmile “Peko päiv”.

Filmi illustreerivad karmoškal mängitud pärimuslikud lood, aga ka karmoškale ja kitarrile seatud folkloorse kõlaga omalooming. Lisaks on filmi kulminatsioonis, uue “Peko papi” valimisriituse fooniks kasutatud elektroonilisi instrumente.

peko

„Peko päiv“ on Luhamaa nulga rahva suvine filmiprojekt. Idee sai alguse internetist avastatud mälestuste lugemisel. Need kuuluvad Napi küla mehele Semjon Aasale, kes pani need kirja 1971. aastal vana mehena. Kirjapandu jutustab kohalike meeste riitustest seoses viljakusjumal Pekoga XX sajandi alguses. Filmi tegevus on sellest lähtuvalt asetatud aastasse 1910. Sel ajal oli Aasa Semmel (kohalikus kõnepruugis) veel noor poisike. Intriigi tekitab vastuolu ametliku religiooniga – õigeusuga – ja ikalduse tõttu meestesse siginev kahtlus, et kõik halb tuleneb vanade kommete hääbuda laskmisest. Kõik, mis linateoses näha, on võetud mälestustest ja on reaalselt omal ajal toimunud. Midagi pole ära võetud ega lisatud.

piip

Ühtseks looks sidus mälestused sootska Aarne Leima, teostamisega aitas Matis Leima. Näitlejad on kohalikud külamehed, kel indu asjaga kaasa tulla. Rahvariided on meestel enamasti isiklikud, naiste omi on laenatud tuttavatelt väljaspoolt Luhamaad. Filmimisel kasutasime Panasonicu filmilindile salvestavat käsikaamerat ja statiivi, siin-seal ka kaameraga ühendatavaid välimikrofone. Enamus rekvisiite leidsime kohapealt, võttepaikadeks on enda ja teiste kohalike taluõued.

kargus

Filmi eesmärk oli algusest peale ühendada nulga rahvast, mis ka kõige paremini õnnestus. Teiste sihtide seas oli ka Semmeli mälestuste talletamine ja Pekousu kombestiku ekraniseering. Filmi näitamine väljaspool Setomaad ei ole kunagi kavas olnud, sihtgrupiks oli juba alustamisel kohalikud inimesed, kellele see teema kõige lähedasem on. Ometigi on filmi levik väljapoole olnud võrdlemisi kiire.

ETV
Parima režissööri auhind esimesel Soome-Ugri Filmifestivalil FUFF
.
Lõunaleht