Intuitsioonitsükkel

Lahtisele koosseisule

Esitavad Helen Väljataga ja Mikk Langeproon H. Elleri nim Tartu muusikakoolis.

Intuitsioonitsükli (ehk intonatsioonitsükli) kirjutamise idee seeme sai mulda pandud 2011. aasta suvises ETNO laagris, kus mängisime sõbrannaga kahel viiulil pikki noote, osalt intonatsiooni harjutamiseks, osalt sellepärast, et meis oli tärganud huvi ühe pika muutumatu helikõrguse vastu, mis muutub tänu kontekstile, ehk teise viiuli samal ajal mängitud nootidele. Käesolev teos sündis samamoodi nagu esimesed kuni pooletunnised improvisatsioonid – intuitiivselt.

Lindistasin kaheminutilisi kontrapunktilisi lõike ja noodikirjas fikseerimiseks valisin välja meeldivaimad. Koosseisu jätsin lahtiseks vaid selle tingimusega, et kasutatavate pillide heli peab olema kestev ehk ei tohi hääbuda, nagu see on akustilise kitarri, puhkpillide või klaveri puhul. Elektroonika ja naturaalsete instumentide kombineerimisel peaksid aga enamik pille kasutatavad olema. Pikad, hääbumatud helid lasevad muu vahuta süveneda ühe tämbri olemusse ja näitab, kuidas üks muutumatu helikõrgus vahetab iseloomu, kui talle vastanduv heli muutub.

Noodid
I osa
II osa
III osa