Ta-ke-de-din-na

Oboele
Klarnetile
Fagotile
Bongodele

machinery

Ta-ke-de-tin-na
ta-ke-de-tin-na
ta-ke-de-tin-na ta-ke-de-tin-na
ta
ta-ke
ta-ke-de
ta-ke
ta-ke-de
ta-ke
ta-ke-de

Õppetööna sündinud eksperimentaalne lugu järgib väga ranget süsteemi. Noore Muusiku Koolis Tõnu Tublilt õpitud rütmiharjutus kajastub kõigil instrumentidel. Iga läbimäng toob instrumentide viie heli paletti ühe muutuse ja seda kuni loo lõpuni, mil kogu palett täiesti teisenenud on. Rütmi- ja helikõrguste motoorikale vastandub täiesti vaba ja subjektiivne dünaamika.

Noot